Năm sinh dd/mm/YY > VinaPhone

10 Số 11 SốGiá tiền TổngMạng di dộngPhong Thủy +/-Đặt muaGiỏ hàng
10945.18.11.962,000,000446/4 Đặt mua
20945.20.11.962,000,000375/5 Đặt mua
30949.10.11.962,000,000406/4 Đặt mua
40948.06.04.962,000,000462/8 Đặt mua
50942.23.04.962,000,000393/7 Đặt mua
60945.09.04.962,000,000464/6 Đặt mua
70942.02.03.962,000,000353/7 Đặt mua
80945.20.03.962,000,000384/6 Đặt mua
90943.18.03.962,000,000435/5 Đặt mua
100945.18.10.962,000,000435/5 Đặt mua
110949.11.10.962,000,000406/4 Đặt mua
120949.10.10.962,500,000395/5 Đặt mua
1301246.1111.953,000,000317/4 Đặt mua
140915.16.07.952,500,000437/3 Đặt mua
150917.18.03.952,500,000437/3 Đặt mua
160945.27.02.952,000,000435/5 Đặt mua
170945.23.08.952,000,000455/5 Đặt mua
180942.16.11.952,000,000386/4 Đặt mua
190942.18.01.952,000,000395/5 Đặt mua
200946.21.06.952,000,000424/6 Đặt mua
210946.21.07.952,000,000435/5 Đặt mua
220944.18.08.952,000,000484/6 Đặt mua
230944.17.02.952,000,000415/5 Đặt mua
240945.16.11.952,000,000417/3 Đặt mua
250944.16.02.952,000,000404/6 Đặt mua
260945.16.04.952,000,000435/5 Đặt mua
270946.17.10.952,000,000426/4 Đặt mua
280944.18.07.952,000,000475/5 Đặt mua
290946.18.06.952,000,000484/6 Đặt mua
300942.16.03.952,000,000395/5 Đặt mua
310945.21.07.952,000,000426/4 Đặt mua
320942.24.07.952,000,000424/6 Đặt mua
330942.18.05.952,000,000435/5 Đặt mua
340942.17.10.952,000,000386/4 Đặt mua
350946.20.07.952,000,000424/6 Đặt mua
360946.18.03.952,000,000455/5 Đặt mua
370946.21.01.952,000,000375/5 Đặt mua
380946.19.07.952,000,000506/4 Đặt mua
390946.19.06.952,000,000495/5 Đặt mua
400948.02.10.952,000,000384/6 Đặt mua
410946.19.04.952,000,000475/5 Đặt mua
420945.03.02.952,000,000375/5 Đặt mua
430945.05.01.952,000,000386/4 Đặt mua
440946.20.10.952,000,000364/6 Đặt mua
450946.21.10.952,000,000375/5 Đặt mua
460946.20.11.952,000,000375/5 Đặt mua
470945.22.09.952,000,000455/5 Đặt mua
480945.16.09.952,000,000486/4 Đặt mua
490945.18.09.952,000,000506/4 Đặt mua
500942.08.09.952,000,000464/6 Đặt mua
510949.11.09.952,000,000477/3 Đặt mua
520945.16.08.952,000,000475/5 Đặt mua
530942.02.07.952,000,000384/6 Đặt mua
540945.20.07.952,000,000415/5 Đặt mua
550945.09.07.952,000,000486/4 Đặt mua
560942.04.06.952,000,000393/7 Đặt mua
570945.20.06.952,000,000404/6 Đặt mua
580945.24.06.952,000,000444/6 Đặt mua
590942.02.01.952,000,000324/6 Đặt mua
600949.10.11.952,000,000397/3 Đặt mua
610942.02.04.952,000,000353/7 Đặt mua
620945.24.04.952,000,000424/6 Đặt mua
630945.20.04.952,000,000384/6 Đặt mua
640942.04.04.952,000,000373/7 Đặt mua
650945.20.02.952,000,000364/6 Đặt mua
660945.24.03.952,000,000415/5 Đặt mua
670943.19.03.952,000,000437/3 Đặt mua
680943.18.03.952,000,000426/4 Đặt mua
690948.07.10.952,000,000435/5 Đặt mua
700942.02.10.952,000,000324/6 Đặt mua
710943.17.10.952,000,000397/3 Đặt mua
720949.18.10.952,000,000466/4 Đặt mua
7301246.1111.942,500,000306/5 Đặt mua
740948.15.11.952,000,000437/3 Đặt mua
750941.05.06.952,000,000395/5 Đặt mua
76094.102.0179700,000335/5 Đặt mua
770942.170.268700,000393/7 Đặt mua
780886.180.579700,000524/6 Đặt mua
790941.140.368700,000364/6 Đặt mua
800943.060.768700,000433/7 Đặt mua
810886.20.04.971,200,000442/8 Đặt mua
8201295.15.07.87500,000457/4 Đặt mua
8301298.230.694500,000444/7 Đặt mua
8401295.03.05.85500,000386/5 Đặt mua
8501295.080.791500,000426/5 Đặt mua
8601295.080.292500,000384/7 Đặt mua
8701298.100.277500,000375/6 Đặt mua
880942.15.02.82580,000333/7 Đặt mua
890942.15.03.981,200,000415/5 Đặt mua
900942.15.03.89700,000415/5 Đặt mua
910943.27.0990790,000435/5 Đặt mua
920942.15.0269790,000384/6 Đặt mua
930941.27.02.901,890,000344/6 Đặt mua
940941.26.08.901,890,000393/7 Đặt mua
950941.26.10.901,890,000324/6 Đặt mua
960911.26.08.901,890,000364/6 Đặt mua
97091213.04682,900,000344/6 Đặt mua
980888.131.1683,000,000444/6 Đặt mua
990941.27.02.881,890,000413/7 Đặt mua
1000888.28.07.793,500,000573/7 Đặt mua 

Version 2.0 mobile support - Thiết kế bởi: www.stv.vn